Oniki (12) münafık olayı nedir? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 6,313
  Tecrübe Puanı: 71

  Oniki (12) münafık olayı nedir?


  oniki münafık olayını şurda okudum merak ettim.

  [URL]https://www.mumsemaforum.com/ehli-sunnet/57335-munafiklarin-faaliyetleri.html#post391221[/URL]

  İlgili Yazılar

 2. 2
  İsrâ İsrâ
  İsrâ
  İsrâ

  Üye No: 59972
  Mesaj Sayısı: 1,010
  Tecrübe Puanı: 18
  Yer: Almanya

  --->: oniki (12) münafık olayı nedir?


  bende merak ettim bilen varsa aydinlatsin ins.


 3. 3
  Abdullatif seyyah
  Abdullatif
  seyyah

  Üye No: 56182
  Mesaj Sayısı: 595
  Tecrübe Puanı: 24
  Yer: sınırdan..

  --->: oniki (12) münafık olayı nedir?


  Bir hadiste Peygamberimiz (SAV) "Ashabım arasında oniki münafık vardır, bunlardan sekizi deve iğne deliğine girinceye kadar Cennete giremeyeceklerdir*."demiştir.

  ___________________________
  * Tenkihu'l-Makal, I. 214. -
  Dr. M. Cemal SOFUOGLU - ŞİA'NIN SAHABİLER HAKKINDAKİ BAZI GÖRÜŞLERİ 4. Reklam

 5. 4
  Abdullatif seyyah
  Abdullatif
  seyyah

  Üye No: 56182
  Mesaj Sayısı: 595
  Tecrübe Puanı: 24
  Yer: sınırdan..

  --->: oniki (12) münafık olayı nedir?


  Yaptıkları bina, (ölüp de) kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerine devamlı olarak bir
  kuşku (sebebi) olacaktır Allah çok iyi bilendir,hikmet sahibidir(Tevbe/110)
  Bu ayetlerin nüzul sebebini İbni Kesir tefsirindeşöyle açıklamaktadır:
  “Bu ayetlerin nüzul yani indiriliş sebebi şudur:
  Peygamberimiz (sav) Medine’ye gelmeden önce, Hazreç kabilesinden Rahip Ebu Amr denen bir adam vardıCahiliye döneminde Hıristiyan olmuş, Ehl-i Kitab’a ait bilgiler okumuştu
  Cahiliye döneminde tek başına ibadet ederdiHazreç kabilesinde büyük bir saygınlığa sahipti
  Peygamberimiz (sav) Medine’ye hicret ettiği,Müslümanların etrafında toplandığı, artık İslâm’ınsesi yükselmeye başladığı ve yüce Allah Bedir günüonlara zafer bahşettiği zaman, melun Ebu Amr salyalarını dökerek düşmanlığını açığa vurduSonrada kaçıp Mekke kâfirlerinin, Kureyş müşriklerininyanına gittiOnlar Peygamberimize karşı savaşmayateşvik ettiKendilerine katılan diğer Arap kabileleriylebirlikte Uhud savaşı yılı harekete geçtilerOsene Müslümanlara olan olduAllah onları imtihandangeçirdi ve sonuçta Allah’u Teala’dan korkanlarkazandıİşte bu fasık herif, iki saf arasında bazıçukurlar kazmıştıBu çukurlardan birine Peygamberimizde düşmüştüO gün yaralanmış, yüzü yarılmıştıSağ alt dişlerinden biri kırılmıştıO gün Peygamberimizin başı da yarılmıştıSavaş başlamadanönce Ebu Amr, kavmi olan Ensar’a doğru seslenmiş,onları kendisine yardım etmeye, kendisine uymayaçağırmıştıOnun sesini tanıdıkları zaman şöylekarşılık vermişlerdi: “Allah seni kör etmiş ey fasık,ey Allah’ın düşmanı “Onu kovalayıp sövmüşlerdiOda, “Allah’a and olsun ki, kavmim benden sonra bozulmuş” diyerek geri dönmüştü
  Şöyle ki, bu adam Uhud savaşı sonrasında Peygamberimizin gitgide güçlendiğini veüstünlük sağladığını görmüştüBunun üzerine bizans İmparatoru Herakliyus’un yanına gitmiş ve Peygamberimize karşı ondan yardım istemiştiİmparatorona yardım sözü vermiş, iyilikte bulunmuş ve yanında tutmuştuBunun üzerine Ensar arasındakimünafıklara bir mektup yollayarak; yakında birorduyla gelip Peygamberle savaşacağını, onu yenipgeldiği yere göndereceğini vaat etmiştiBunun içinkendisine bir sığınak hazırlamalarını, böylece göndereceği
  mesajları orada almalarını istemiştiBu,aynı zamanda geldiğinde kendisi için de bir karargâh olacaktıBunun üzerine Kuba mescidinin yakınındabir mescid inşa etmeye başladılarPeygamberimiz (sav) Tebük seferine çıkmadan önce, binayı tamamladılar

  Peygamber’ den yanlarına gelmesini,mescidlerinde namaz kılmasını istedilerAmaçları, peygamberin namazını mescidlerinin meşruluğuna kanıt olarak kullanmaktıAyrıca bu mescidi, sırfkaranlık gecelerde zayıf ve sakatların namaz kılmaları için inşa ettiklerini söyledilerFakat yüce Allah, peygamberini orada namaz kılmaktan koruduPeygamberimiz(sav) “Şu anda sefere çıkmak üzereyiz, dönüşte inşaallah” dediPeygamberimiz
  Tebük seferinden Medine’ye dönerken, iki veya üçgünlük yolu kalmışken, Cebrail (as) indi ve bu zarar amaçlı mescid hakkında (Mescid-i Dirar) haber verdiBunu kuranların daha ilk günden takva esası üzerine kurulan kendi mescidlerindeki (Kubmescidi) mü’min cemaat arasında ayrılık çıkarmayı amaçladıklarını, niyetlerinin küfür olduğunu bildirdiBunun üzerine Peygamberimiz (sav) Medine’yevarmadan önce Müslümanlar ın gidip o mescidi yıkmalarını emretti(İbni Kesir bunu, İbni Abbas’dan, Said bCübeyr’den, Mücahit’ten, Urve b Zübeyr’den ve Katade’den de rivayet etmiştir)
  Peygamberimiz (sav) emriyle Mescid-i Dırarıyıkan sahabeler Malik bin Duhşun, Muan bin Adiy,Amr bin Seken ve Vahşi’dir(radıyallahu anhum)

  İbni Cüreyc, şöyle demektedir: “Onlar o mescidi cuma günü yapıp tamamladılar ve orada o gün,cumartesi ve pazar günleri namaz kılabildilerPazartesi günü ise mescid, çöküp yıkıldı
  Vahidi şöyle demektedir: “İbni Abbas, Mücahid, Katâde ve bütün müfessirler (ra), Dırâr Mescidiniyapanların oniki münafık olduğunu; bunların kendisiyleKüba Mescidi’ne bir zarar verecekleri bir mescid yaptıklarını söylemişlerdir(Fahrettin Razi,Mefatihul Gayb/12/180)
  Bu mescidi yapanlar on iki olup; şu kimselerdir:

  1Amr bAvf oğullarından, Hizam bHalid BUbeyd, Mescid-i Dırarın yerini bu kişi vermişti,
  2Ubeyd oğullarından, Salebe bHâtıb,
  3Dubey’a bZeyd oğullarından Muattıb bKuşeyr
  4Dubeya bZeyd oğullarından Ebu Habibe Ezar,
  5Amr bAvf oğullarından olan Sehl bHuneyfin kardeşi, Abbad bHuneyf,
  6Cariye bAmir, Bu da Dubey’a oğullarmdandır,
  7Cariye bAmir’in oğlu, Mücemma bCariye,
  8Zeyd bCariye,
  9Dubey’a oğullarından olduğu söylenen Bahtec veya Bahsec,
  10Dubey’a oğullarından Bicad bOsman,
  11Nebtel bel-Haris, Bu da Dutıey oğullarındandı
  12Vedia bSabit Bu da Ümeyye oğullarına nisbeteldilmiştir
  (Mecmuatut Tefasir/3/193-198),(Tarifve’l-İlam/150),(Garar et-Tıbyan/150)
  ________________________
  İstikamet Yayınları-Fıkıh Serisi-e-kitab 1428 -TAĞUTLARIN GÖLGESİNDEKİ MESCİDLER


+ Yorum Gönder