Peygamber efendimiz (sav)'in elbise,uyku ve meclis ile ilgili sünnetleri 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  sstrn Üye
  sstrn
  Üye

  Üye No: 97156
  Mesaj Sayısı: 518
  Tecrübe Puanı: 6
  Yer: imtihan dünyası

  Peygamber efendimiz (sav)'in elbise,uyku ve meclis ile ilgili sünnetleri


  Selamun Aleykum,

  1-)Ebu Said Amr ibni Hureys (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in başında siyah bir sarık olup ucunu iki
  omuzu arasına uzatmıştı. O hali hala gözümün önünde gibidir. (Müslim, Hac 453)
  * Müslim’in başka bir rivayeti şöyledir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)
  başında siyah bir sarık olduğu halde halka hutbe okudu. (Müslim, Hacc 452)

  2)Ümmü Seleme (Allah Ondan razı olsun)şöyle demiştir: Rasûlullah
  (sallallahu aleyhi vesellem)’in en sevdiği elbise gömlek idi. (Ebu Davud, Libas 3,
  Tirmizi, Libas 27)

  3)Esma binti Yezid el Ensariyye (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir:
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in gömleğinin kolu bileğine kadardı. (Ebu
  Davud, Libas 3, Tirmizi, Libas 27)

  4) Muaz ibni Enes (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Bir kimse gücü yettiği halde
  tevazu maksadıyla lüks elbise giymeyi terkederse kıyamet günü Allah o kimseyi
  bütün insanların huzurunda çağırır ve onu iman ehlinin giyeceği elbiselerden
  dilediğini giymede serbest bırakır.” (Tirmizi , Sıfat-ül Kıyame 39)

  5): Ömer ibni Hattab (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “İpek elbise giymeyiniz,
  çünkü ipeği dünyada giyen ahirette giyemez.”

  6)Ebu Said el Hudri (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah
  (sallallahu aleyhi vesellem) yeni olarak giydiği sarık, gömlek, rida gibi şeylerin adını
  söyleyerek şöyle dua ederdi:
  “Allahümme lekel hamdü ente kesevtenî es’elüke hayrahü ve hayra ma sunia
  lehü ve euzü bike min şerrihi ve şerri ma sunia lehü = Allahım her türlü eksiksiz
  övgüler sana mahsustur. Bunu sen bana giydirdin. Senden bu elbisenin hayrını ve
  hayırda kullanılmasını istiyorum. Bunun şerrinden ve şerde kullanılmasından da
  sana sığınırım. (veya) Bu elbisenin yapıldığı organların hayrını senden ister,
  şerlerinden sana sığınırım.” (Ebu Davud, Libas 1, Tirmizi, Libas 28)

  7)Bera ibni Azib (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah
  (sallallahu aleyhi vesellem) yatağına girdiğinde sağ tarafına yatar ve şöyle dua
  ederdi: “Allahım kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana
  emanet ettim, rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana
  sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba gönderdiğin
  peygambere inandım.” (Buhari, Deavat 5)

  8)Bera ibni Azib (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah
  (sallallahu aleyhi vesellem) bana: “Yatağına gireceğin zaman namaz abdesti gibi
  abdest al, sonra da sağ yanın üzerine yat ve şu duayı (7. hadis) oku. Bu dua
  uyumadan evvel son sözün olsun.” (Buhari, Vudu 75, Müslim, Zikir 56)

  9)Aişe (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi
  vesellem) geceleri onbir rekat namaz kılardı. Sabah olunca kısaca iki rekat (sabah
  namazının sünnetini) kılar. Sonra müezzin gelip cemaatin hazır olduğunu
  bildirinceye kadar sağ yanı üzerine yaslanıp uzanırdı. (Buhari, Deavat 5, Müslim,
  Misafirin 121)

  10)Huzeyfe (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah (sallallahu
  aleyhi vesellem) geceleyin uyumak istediği zaman elini sağ yanağının altına koyar
  sonra da: “Senin isminle ölür, senin isminle dirilirim” derdi. Uykudan uyandığında
  da “Bizi öldürdükten (uyuttuktan) sonra tekrar dirilten (uyandıran) Allah’a
  hamdolsun, dönüş de onadır” derdi. (Buhari, Deavat 7)

  11)Yaîş ibni Tıhfe el Gıfari (Allah Ondan razı olsun) babam bana şöyle dedi
  demiştir: Bir gün mescidde ben yüzükoyun yattığımda birisi beni ayağıyla
  kımıldatıyor ve: “Bu Allah’ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır” diyordu. Bir
  de baktım ki bunu söyleyen Rasûlullah değil mi!... (Ebu Davud, Edeb 95)

  12)Abdullah ibni Yezid (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) mescidde bir ayağını diğer ayağının üzerine
  atmış sırt üstü yatarken görmüştür. (Buhari, Salat 85, Müslim, Libas 75)

  13)Cabir ibni Semure (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: “Rasûlullah
  (sallallahu aleyhi vesellem) sabah namazını kıldıktan sonra güneş iyice doğuncaya
  kadar yerinde bağdaş kurarak otururlardı.” (Ebu Davud, Edeb 26)

  14)İbni Ömer (Allah Onlardan razı olsun), Rasûlullah (sallallahu aleyhi
  vesellem) Kabe’nin yanıbaşında elleriyle dizlerini tutarak şöyle otururken gördüm,
  dedi ve uyluklarını karnına dayayıp kollarıyla dizlerini tutarak ve kaba etleri üzerine
  oturarak Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)‘in oturuşunu tarif etti. (Buhari,
  İstizan 34)

  15)İbni Ömer (Allah Onlardan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz bir kimseyi
  oturduğu yerden kaldırıp sonra onun yerine kendisi oturmasın fakat açılarak ona yer
  verin.” İbni Ömer bir kimse kendisi için oturduğu yerden kalktığında onun yerine
  oturmazdı. (Buhari, Cuma 20, Müslim, Selam 28)

  16)Ebu Abdullah Selman el-Farisi (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet
  edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Bir kimse
  Cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, yağından yağlanıp
  veya evinde bulunan güzel kokuyu sürüp camiye çıkar, iki kişinin arasına
  sokulmaya uğraşmaz, kılabildiği kadar nafile namaz kılar, imam hutbe okurken
  susup onu dinlerse, Cuma ile öteki Cuma arasındaki günahları bağışlanır. (Buhari,
  Cuma 6)

  17)Amr ibni Şuayb babası vasıtasıyla dedesi Abdullah ibni Amr ibni Âs
  (Allah Onlardan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi
  vesellem) “Kendileri izin vermedikçe iki kişinin arasına oturmak bir kimseye helal
  olmaz” buyurdu. (Ebu Davud, Edeb 21, Tirmizi, Edeb 11)

  18)Ebu Said el Hudri (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah
  (sallallahu aleyhi vesellem)’i “Oturma yerlerinin en hayırlısı en geniş olanıdır”
  buyururken işittim. (Ebu Davud, Edeb 12)

  19)Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Bir kimse bir mecliste oturup
  uzun uzadıya faydasız sözlerle vakit geçirir de o meclisten kalkmazdan önce:
  Sübhane-kellahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu
  ileyke = Allah’ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim.
  Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana
  tevbe ederim, derse o toplantıda yapmış olduğu hatalar bağışlanır.” (Tirmizi,Deavat
  39)

  20): Ebu Berze (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah (sallallahu
  aleyhi vesellem) meclisten kalkmak istediğinde son söz olarak şöyle dua ederdi:
  “Sübhanekellahümme vebihamdike eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etubu
  ileyke = Allahım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim.
  Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim, senden bağışlanmamı diler ve sana
  tevbe ederim.” Bunun üzerine bir adam:
  - Ey Allah’ın Rasulü şimdiye kadar söylemediğin sözleri söylüyorsun, dedi.
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’de: “Bu söylediğim sözler mecliste işlenen
  hatalara ve kusurlara keffarettir” buyurdu. (Ebu Davud, Edeb 27)

  21): İbni Ömer (Allah Onlardan razı olsun) şöyle demiştir: Rasûlullah
  (sallallahu aleyhi vesellem)’in şu duayı yapmadan önce bir meclisten kalktığı pek az
  olurdu:
  “Allahım sana karşı işlenecek günahlardan, aramızda perde olacak korkundan,
  bizi cennete ulaştıracak kulluğundan ve dünya musibetlerine karşı tahammülümüzü
  kolaylaştıracak güçlü bir iman nasib et. Allahım bizi yaşattıkça, kulaklarımız,
  gözlerimiz ve her türlü gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri soyumuza da
  nasib et. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et.
  Bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgi ve
  yaşantılarla da sonumuzu getirme. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli
  kılma.” (Tirmizi, Deavat 80)

  22)Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Kim bir yerde oturur, Allah’ı
  zikretmeden kalkarsa Allah’a karşı eksik bir iş yapmış olur. Yine bir kimse yatağa
  yatar da orada Allah’ı zikretmezse yine Allah’a karşı eksik bir iş yapmış olur.” (Ebu
  Davud, Edeb 25)

  İlgili Yazılar

 2. 2
  HADİE Bayan Üye
  HADİE
  Bayan Üye

  Üye No: 107408
  Mesaj Sayısı: 803
  Tecrübe Puanı: 9

  Cevap: Peygamber efendimiz (sav)'in elbise,uyku ve meclis ile ilgili sünnetleri


  peygamber efendimiz daima abartıdan uzak mütevazi giyinin temizliğine dikkat eder meclislerde öyle bulunurdur meclislerde gelen kişilere yer verilmesini ister omeclisten Allahı zikretmeden kalkılmasını istemezdi


+ Yorum Gönder