Ecel ve ömür ile ilgili ayetler 5 üzerinden 4.39 | Toplam : 51 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Ecel ve ömür ile ilgili ayetler


  Ecel ve ömür ile ilgili ayetlere ihtiyacım var bana Ecel ve ömür hakkında ayeti kelimeler verir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,456
  Tecrübe Puanı: 234

  Cevap: ecel ve ömür ile ilgili ayetler


  ecel - ömür hakkında ayet mealleri

  19 ayet


  • 3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 145. Ayet
   Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.
  • 6. Sure (En'âm Suresi), 2. Ayet
   O öyle bir Rab'dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.
  • 7. Sure (A'râf Suresi), 34. Ayet
   Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.
  • 10. Sure (Yûnus Suresi), 49. Ayet
   De ki: "Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler."
  • 15. Sure (Hicr Suresi), 4. Ayet
   Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.
  • 15. Sure (Hicr Suresi), 5. Ayet
   Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.
  • 16. Sure (Nahl Suresi), 61. Ayet
   Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.
  • 17. Sure (İsrâ Suresi), 99. Ayet
   Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için, hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.
  • 23. Sure (Mü'minûn Suresi), 43. Ayet
   Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de.
  • 34. Sure (Sebe' Suresi), 29. Ayet
   "Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek" diyorlar.
  34. Sure (Sebe' Suresi), 30. Ayet
  De ki: "Sizin için belirlenen bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz."

  35. Sure (Fâtır Suresi), 11. Ayet
  Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır.

  39. Sure (Zümer Suresi), 42. Ayet
  Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

  40. Sure (Mü'min Suresi), 67. Ayet
  O, sizi (önce) topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra "alaka"dan yaratan, sonra sizi (ana rahminden) çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları, belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar.

  63. Sure (Münâfikûn Suresi), 10. Ayet
  Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!" demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.

  63. Sure (Münâfikûn Suresi), 11. Ayet
  Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

  71. Sure (Nûh Suresi), 1. Ayet
  Şüphesiz biz Nûh'u, kavmine, "Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye peygamber olarak gönderdik.

  71. Sure (Nûh Suresi), 2. Ayet
  Nûh şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

  71. Sure (Nûh Suresi), 3. Ayet
  "Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz."

+ Yorum Gönder