Tin Süresi Nüzul Sebebi 5 üzerinden 4.12 | Toplam : 17 kişi
 1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,309
  Tecrübe Puanı: 233

  Tin Süresi Nüzul Sebebi


  Tin Süresi Nüzul Sebebi

  İçlerinde el-Hasen ve Atâ'nın da bulunduğu Cumhur kavlinde Sûre mekkîdir. Mâverdî'nin İbn Abbâs ve Katâde'den naklen zikrettiğine göre ise medenîdir. Ancak Sûre'de "Beled-i Emîn"e yemin edilmiş olması ve müfessirlerin icmaı ile bundan maksadın Mekke-i Mükerreme olması hasebiyle bu görüş taraftar bulamamıştır. İniş sırası itibariyle Bürûc Sûresinden sonradır.[1] Âyetlerinin adedi, sekizdir. [2]

  3- Sonra da çevirdik esfel-i sâfîlîn'e kaktık!

  İbni Cerir, Avfî tarikından İbni Abbas'tan "Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik." ayeti (5. ayet) hakkında şunu rivayet etti:
  "Onlar, Rasulullah (s.a.) zamanında elden ayaktan düşmüş, sorumluluklarını bilemez ve yapamaz hale gelmiş kimselerdir. Onların durumu merak edilirdi, Allah onların öz*rünü kabul etti. Akılları gitmeden önce yaptıkları amellerin ecirleri onlara verildi."[3]


  [1] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/958.

  [2] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/720.

  [3] Taberî, age. XXX,156; el-Beğavî, age. IV,505. İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/720. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/958. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/556.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 6,212
  Tecrübe Puanı: 94
  Yer: Türkiye

  Yanıt: Tin Süresi Nüzul Sebebi


  Tin Süresi hakkında
  Bir Nükte


  Kurtubî şöyle anlatıyor: îsâ el-Hâşimî, karısını çok severdi. Bir gün ona, "Aydan daha güzel değilsen üç talakla boş ol" dedi. Bunun üzerine karısı: "Sen beni boşadın" diyerek ona karşı örtündü. Dolayısıyle Isâ buna çok üzüldü ve Halîfe Mansûr'a gidip olayı ona anlattı. Halîfe fıkıhcıları çağırıp onlardan fetva sordu. Oradakilerin hepsi kadının boş olduğunu söylediler. Ancak Ebû Hanîfe'nin ashabından bir adam konuşmadı. Mansûr ona: "Sen niye bir şey söylemiyorsun?" dedi. Adam dedi ki: «Ey mü'minle-rin emiri! Yüce Allah, "Kuşkusuz biz insanı en güzel biçimde yarattık" bu­yuruyor. Binaenaleyh insandan daha güzel hiçbir şey yoktur.» Mansûr, "doğ­ru söyledin" dedi ve kadını kocasına geri verdi.


 3. 3
  mum Admin
  mum
  Admin

  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 9,900
  Tecrübe Puanı: 102

  tin suresinin sebebi nüzülü


  tin suresi nüzul sebebi nedir
  tin suresi iniş sebebi

  Nüzul Sebebi kısaca


  İbni Cerir, İbni Abbas'tan "Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik." ayeti (5. ayet) hakkında şunu rivayet etti: Onlar, Rasulullah (s.a.) zamanında elden ayaktan düşmüş, sorumluluklarını bilemez ve yapamaz hale gelmiş kimselerdir. Onların durumu merak edilirdi, Allah onların öz*rünü kabul etti. Akılları gitmeden önce yaptıkları amellerin ecirleri onlara verildi. 4. Reklam

+ Yorum Gönder